خانواده - آموزش آرایش - روش حجیم کردن لب

لبها قسمت کوچک و قرمز رنگ و بدون مویی هستند که در حد فاصل بین پوست صورت و مخاط دهان قرار دارند. این پوشش نازکتر از پوست بوده و فاقد غدد بزاقی مخاط دهان می‌باشد بنابراین رطوبت کمی داشته و سطح آن نسبتاً خشک است...

لبها اصلی ترین جزء یک سوم تحتانی صورت هستند و در بروز احساسات و جذابیتهای فردی سهمی اساسی دارند. در حالت معمول اگر از روبرو به صورت فردینرمال نگاه کنیم خطی که از قرارگیری لبها روی یکدیگر حاصل میشود به اندازهفاصله بین  مردمک دو چشم است یعنی کمی بزرگتر از فاصله بین پره های بینیاست  . اگر از نمای نیم رخ به چهره فردی نرمال نگاه کنیم لب پائین حدود 2میلیمتر عقب تر از لب بالا قرار میگیرد و چانه نیز عقب تر از لب پائین است.
برجسته کردن لب
درسالهای اخیر روشهای مختلفی برای  برجسته کردن لب ها معرفی شده و  مورداستقبال قرار گرفته اند.بعضی از این روشها دائمی و بعضی دیگر موقتی هستند.  در.بعضی از این روشها با وارد کردن موادی طبیعی(مثل چربی )  یا مصنوعی( مثل ژل ) به درون لب ، بر حجم آن  افزوده میشود اما در روش جراحی مقداری از پوست بیرون لب به موازات خط لب برداشته میشود و خط لب به محلبرش دوخته میشود و با این کار لب ها برجسته تر میشوند.اشکال روش جراحی جایاسکار و بخیه است که تا حدی باقی میماند.
اینکه  چه روشی برای شمامناسبتر است به میزان زیادی به وضعیت فعلی لب شما و به حالتهایی کهمیخواهید لب شما بخود بگیرد بستگی دارد.بدیهی است در جلسه مشاوره ای که باپزشک خود خواهید داشت در این مورد با شما صحبت خواهد شد.
مواد مختلفی برای تزریق به لب وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از کلاژن ، چربی  و ژل
کلاژن

کلاژن معمولا از کلاژن پوست گاو تهیه میشود.هر چند کلاژن گاوی  تلخیص میشود اماچون منشاء حیوانی دارد ممکن است  بدن فرد به آن آلرژی نشان بدهد لذا قبلاز تزریق باید تست آلرژی انجام شود . کلاژن تحت بی حسی موضعی  توسط سرسوزنظریف تزریق میشود .از آنجا که  بدن به تدریج آن را جذب میکند لذا یکی ازروشهای موقتی است. دوام آن یک تا سه ماه است . در صورت لزوم میتوان تزریقرا تکرار کرد.
چربی
چربیتحت بیحسی موضعی  از ران یا شکم خود فرد برداشته میشود و با سرسوزن مخصوص به لب تزریق میشود .دوام چربی شبیه کلاژن است  اما فرق اساسی این دو اینستکه چون چربی از بدن خود فرد برداشته میشود آلرژی زا نیست و نیازی به تستندارد.برای حصول نتیجه بهتر ممکن است لازم باشد تا بیش از یکبار تزریقانجام شود.
ژل
از تزریقژل نیز برای برجسته تر و کلفت تر کردن لبها میتوان بهره جست . از آنجائیکهژل یک ماده غیر طبیعی است باید دقت شود که از مارکهایی استفاده شود کهاستانداردهای لازمه را دریافت کرده باشند  .ماندگاری آنها بسته به جنسآنها متفاوت است . تحت بیحسی موضعی در مطب قابل تزریق هستند.
بعداز تزریق لبها تا چند روز کمی متورم هستند .برای کاستن ازاین تورم  بهتراست 24 ساعت از کمپرس سرد استفاده کنید. ضمنا لازم است برای پیشگیری  ازعفونت از آنتی بیوتیک نیز استفاده کنید.

نازک و کوچک کردن لب

هرچند تمایل عمومی به برجسته تر و کلفت تر بودن لبها است اما گاهی کسانی کهلب های خیلی بزرگ و برجسته ای دارند برای کوچک تر کردن لبها و نازک ترکردن آنها مراجعه میکنند. بعضی از دختر خانمها در سنین نوجوانی ممکن استاز بزرگی لبهایشان دلخور باشند اما بهتر است تا حدود 20 سالگی صبر کنند کهتا آن موقع  بدلیل کامل و بالغ شدن اجزای صورت ، اندازه نسبی لبها ی آنهانیز حالت طبیعی به خود خواهد گرفت .
گاهی اوقات ممکن است فردی از بزرگی لبهایش دلخور باشد اما برجسته بودن لبهایش  ناشی از بزرگی خود لب هانباشد بلکه بزرگی فک و یا وضعیت دندانی وی باعث شده باشد که لبها برجستهتر و بزرگتر از معمول به نظر بیایند. بدیهی است که در چنین فردی اصلاح وضعیت فک یا دندانهای بیمار باعث میشود مشکل برجستگی لبهای وی نیز  بر طرفشود .
لب حجم دهنده
عملنازک کردن لب زیر بیحسی موضعی قابل انجام است  و برای هر لب حدود 30 دقیقهبه طول می انجامد. تکنیک عمل بدین نحو است که باریکه ای از پوست سرتاسر لببرداشته میشود و محل برش بخیه میشود. .مدت 2 هفته طول میکشد تا زخم التیامیابد .بعد از عمل لبها مقداری متورم میشود که در عرض چند روز برطرف میشود.


حجم لبنان هرچند عمل کوچک کردن لبها عمل نسبتا ساده ای است ولی مثل هر عمل دیگریاحتمال عوارض خاص خودش را داراست که در این مورد میتوان از احتمالغیرقرینگی  و بی حسی لب نام برد  که غیر قرینگی قابل اصلاح است و بی حسیمعمولا در عرض چند هفته برطرف میشود .
این عمل جزو عملهای زیبایی است و بیمه ها هزینه ای بابت آن پرداخت نمیکنند.
ویرایش و تلخیص:آکاایران