آکاایران: همان طور که می ‌دانید دنیای مد چرخه خاص خود را دارد یعنی هر ترند و لباسی ابتدا مد می ‌شود، سپس از مد می ‌افتد و حدود یک نسل بعد دوباره به دنیای مد باز می‌ گردد. به عنوان مثال چیزهایی که زمان مادران ما مد بوده است اکنون در دوره ما نیز دوباره مد شده که به این فرآیند چرخه مد می ‌گویند. اگر دوست دارید بدانید مدهایی که امروزه متولد شده اند مربوط به چه دهه ای در گذشته هستند، با آکا ایران همراه باشید.

خط چشم دنباله دار

آرایش مدرن صورت

آکاایران: مدل‌های آرایشی قدیمی که دوباره مد شدند

مدل آرایشی

هدبند پهن

ارایش مدروز
ارایش مدل مو کوتاه

ابروهای پرپشت و پهن

آرایش مد روز
آرایش مدل موی کوتاه

رژ لب قرمز

ارایش مدل مو
ارایش مدل جدید

موی بلوند

ارایش مدرن
آرایش مدل موی باز

مدل پیکسی مو

آرایش مدرن صورت
مدل آرایشی

هدبند

ارایش مدروز
ارایش مدل مو کوتاه

مژه های بلند

آرایش مد روز
آرایش مدل موی کوتاه

سایه چشم کشیده

ارایش مدل مو
ارایش مدل جدید

فریم گربه ای عینک

ارایش مدرن
آرایش مدل موی باز

چتری مو

آرایش مدرن صورت
مدل آرایشی

سایه چشم پاستلی

ارایش مدروز
ارایش مدل مو کوتاه

مدل موی باب راسی

آرایش مد روز
آرایش مدل موی کوتاه

مدل موی تکه ای

ارایش مدل مو
ارایش مدل جدید

مدل موی گوجه ای

ارایش مدرن
آرایش مدل موی باز

ابروهای طبیعی

آرایش مدرن صورت
مدل آرایشی

ابروهای تیره، موهای روشن

ارایش مدروز
ارایش مدل مو کوتاه

رژ لب بی رنگ

آرایش مد روز