آکاایران: زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

آکاایران: زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدل آرایش صورت را در ادامه می بینید. برخی زنان در سال میلادی نوین زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو را برای خود انجام داده اند. از موی بلند بینی تا ابروهای موج دار و بافت خورده مواردی است که “جوآنی دادسون” در Hairtrade.comبه عنوان زشت ترین و بدترین های دنیای زیبایی و آرایش در سال 2017 معرفی کرد.

او در این مورد گفت :از قرار معلوم اعضای دنیای آرایش و زیبایی برای زشت ترین بودن با هم مسابقه ای دارند که به هر نحوی قصد دارند از هم پیشی بگیرند ؛ پیش از اینها موهای بلند بینی به هیچ وجه قابل تحمل نبود اما در سال گذشته به یکی از مواردی تبدیل شد که زنان و دختران برای داشتن بلندترین و پرپشت ترین آن رقابت می کردند.

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدل آرایش لب

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدلهای آرایش صورت

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

عکس زشت ترین مد جهان

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدل های آرایش صورت و ابروزشت ترین مدل های آرایش صورت و ابرو

زشت ترین مدل آرایش

.

منبع : samatak.com