پرخاشگری تخریب کننده زندگی
در زندگی روزهایی پیش می آید که احساس می کنید در و دیوار ناسزا می گوید. وقتی در رسیدن به هدف خود با در بسته ای مواجه می شوید و آن زمان که قطار زندگی تان به مقصد

پرخاشگری تخریب کننده زندگی

در زندگی روزهایی پیش می آید که احساس می کنید در و دیوار ناسزا می گوید. وقتی در رسیدن به هدف خود با در بسته ای مواجه می شوید و آن زمان که قطار زندگی تان به مقصد نمی رسد به نوعی احساس ناکامی می کنید.

,روانشناسی فردی

در زندگی روزهایی پیش می آید که احساس می کنید در و دیوار ناسزا می گوید. وقتی در رسیدن به هدف خود با در بسته ای مواجه می شوید و آن زمان که قطار زندگی تان به مقصد نمی رسد به نوعی احساس ناکامی می کنید. وقتی با مسائل بسیار جدی مواجه می شوید، ممکن است از شدت عصبانیت روی زمین دوام نیاورید و عصبانیت ها و ناکامی ها ، زندگی را برای شما دشوار سازد. اما این امر که بیاموزیم چطور با پرخاشگری در زندگی کنار بیایید نکته حائز اهمیتی است.

نا کامی ها دریچه ورود به پرخاشگری هستند. در واقع یکی از پدیده های مهم روانی و اجتماعی است. پرخاشگری می تواند نتیجه حضور شما در موقعیت ناخوشایند یا ناراحت کننده باشد این پدیده  زمانی رخ می دهد که شما در هدف  خود با شکست مواجه شده  باشید و هدف خود را با توجه به مانعی که وجود دارد، دست نایافتنی قلمداد می کنید.

وقتی می خواهی برسی اما نمی رسی

گاهی پیش می آید که در زندگی تا هدف و آرزو هایتان یک قدم فاصله دارید و هدف تان در دسترس است و با مانع غیر منتظره ای روبه رو  شده اید، در این زمان ناکامی افزایش می یابد.

پرخاشگری پیامدهای منفی بالقوه و متعددی دارد. این پیامدها شامل ترس، تحریک، پرخاشگری متقابل، از دست دادن کنترل، احساس گناه، دور شدن از صفات انسانی، بیزاری از مردم، کاهش سلامتی و ایجاد جامعه ای که زندگی را بسیار خطرناک می سازد و این خطر حتی زندگی راحت و ایمن فرد پرخاشگر را نیز تهدید  می کند.

مواقعی به غلط استنباط می شود، شما که پرخاشگری می کنید، قوی و نترس هستید اما این امر بیشتر به دلیل احساس ضعف در مقابل مسائل و مشکلاتی است که ایجاد شده است. وقتی شما عصبانی می شوید به نوعی در زندگی احساس عدم امنیت می کنید.گاهی اوقات به دلیل رفتار آنی خود فکر می کنید که بخشی از دوستان خود را از دست می دهید. این رفتار کنترل شما را بر زندگی خود و دیگران را کاهش می دهد.

مدیریت خشم و سلامت جسمی

پرخاشگری برای همه مردم، اجتماعی نا امن به وجود می آورد  و سلامت فرد را تحت الشعاع قرار داده و به نوعی یکی از مرگبارترین بیماریهای عصر حاضر است. بیماریهای قلبی و عروقی، سردرد های شدید، اختلالات روانی همه موارد تاثیر پرخاشگری بر بدن است. بیماریهایی که به آسانی درمان نمی شوند، اما عصبانیت را می توان کنترل کرد.

بن بست پرخاشگری  مملو از ناکامی ها

بسیاری از مطالعات نشان می دهد؛ خشم می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیکی را ایجاد کند. خشمگین شدن و جرائم مرتبط با خشونت، اطمینان را از مردم جامعه سلب می کند.خشم می تواند به عنوان یک احساس قوی نارضایتی به رفتار خصمانه و مخرب در زندگی منجر شود.

تا هنگامی که آرزوی برآورده نشده ای وجود دارد، ناکامی هایی وجود خواهد داشت که می تواند به پرخاشگری منجر شود. حال آنکه با برآوردن آرزو و خواسته ها میزان آن به حداقل می رسد

هنگامی که یکی از اعضاء خانواده رفتار پرخاشگرانه دارد به نوعی طعم زندگی تلخ می شود. فرد پرخاشگر انرژی قابل توجه  از اعضای خانواده را می گیرد. او به جای اینکه سعی کند، انرژی خود را بهینه مصرف کند، انرژی را  در رفتار خصمانه خود نشان می دهد و به نوعی تخریب کننده زندگی خود و دیگران می شود.

یک ضرب المثل داریم که می گوید: در دعوا حلوا پخش نمی کنند. حال باید توجه داشته باشیم وقتی که خشمگین هستید با احساس نارضایتی و خصومتی که دارید به نوعی ناخواسته نمی توانید رفتار خوبی نسبت به اجتماع اطراف داشته باشید. شما با عصبانیتی که در ذهن خود پرورانده اید، دل تان می خواهد دنیا توپی باشد تا بتوانید به او لگد بزنید و او را به فرسخ ها دورتر پرتاب کنید.

پرخاشگری سلامت فرد را تحت الشعاع قرار داده و به نوعی یکی از مرگبارترین بیماریهای عصر حاضر است

رسانه ها و کاهش رفتار پرخاشگرانه

با توجه به اهمیت یادگیری اجتماعی در کمک به کاهش رفتار خشونت آمیز،تلویزیون یکی از موثرترین وسایل انتقال دانش و آموزش برخی از رفتارهای اجتماعی است. در واقع تلویزیون

منبع : tebyan.net

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :