روانشناسی چهره ها در چشمان
روانشناسی چهره ها در چشمان -آکا را در آکاایران بخوانید

Image result for ‫روانشناسی چهره ها در چشمان‬‎

 

روانشناسی چهره ها در چشمان
در کل داشتن چشمهای درخشان و پر حرکت دلیل وجود هوش است.

چشمان درشت و زیبا:

نشان دهنده صفا، صمیمیت، هنرمند و عاطفی، منصف و غیرتمند، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی، در دوستی خونگرم، مدیران موفقی هستند.

چشمان بهم نزدیک و کم فاصله:

حسودی و کوتاه نظری، احساساتی، زنان این گروه درونگرا و پنهان کار، حیله گر و حسابگر، موفق در امور تجاری و سیاسی

چشمان نیمه باز:

حیله گری و دلالی، غیر قابل اعتماد

چشمان خمار:

احساسی و در رویا بودن

چشمان با فاصله زیاد و دور از هم:

سادگی، درستی، فکر باز، توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور، تمایل شدید به رمان و داستان، برونگرا، مردمی، وفادار

چشمان لنگه به لنگه:

چشمانی که یکی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال، قدرت فکری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

چشمان برجسته وبیرون زده:

صفات منفی مثل تنبلی، پرسر و صدا، پر حرف و ظاهربین

چشمان گودرفته و تورفته:

موذی، اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر

پلکهای برجسته:

هوش، استعداد و دقیق، گاها لاابالی و مستعد در صنایع

چشمان خندان و متبسم:

شوخ، قلب پاک، استعداد در صنایع، اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان.

مردمک در وسط چشم وسفیدی پیدا:

اختلال و پیچ و خم های فکری، بی باک بودن

چشمهای بادامی:

خودخواه و متکبر، مغرور، اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و آرامش روح.

چشمهایی که انتهایش پایین یا بالاست:

ساعی، تیزهوش و بعضا موذی و حیله گر.

چشمان ریز مثل کبوتر:

طبع ملایم، ذلالت بر راز پوشی زیاد و سکوت، محتاط و محافظه کار، صادق و راستگو، مشکل پسند، کم صبر، ناشکیبا، مردان این گروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و زنان این گروه وفادار و پایدار هستند. خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

چشمان سه گوش:

اکثرا با دیگران مشکل دارند بالاخص با نامزد خود ،بی حوصله در بحث و جدل، وسواسی، ایراد گیر، اهل نق زدن، سازگاری با محیط و حرفه های مختلف دارند. بهترین فضای کار برای این گروه فضای سیاسی است

.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :