اگر همسرتان به موفقیتتان حسودی می کند این کارها را انجام دهید
اگر همسرتان به موفقیت شما حسادت می کند با ما همراه شوید . در اینجا چند روش برای مقابله با حسادت همسر را بیان میکنیم.

اگر همسرتان به موفقیت تان حسودی می کند این کارها را انجام دهید

معمولا دیده می شود که بسیاری از شوهران به موفقیت های حرفه ای همسران خود احساس حسادت میکنند چرا که ؛مرد ان بطور سنتی نان آور خانواده هستند و احساس میکنند که نقش آنها مورد تهدید واقع شده است . در اینجا چند  روش برای مقابله با حسادت همسر را بیان میکنیم


1 - مسول موفقیت شما

یکی از روشهای موفقیت های شما شوهرتان ؛بوده است  اگر او از شما حمایت نمیکرد هرگز موفق نمی شدید..


2 - اعتماد به نفس

اگر همسرتان احساس حسادت میکند ؛به او این اطمینان را بدهید که او نان آور خانواده است  و به او افتخار می کنید و به او فرصت بدهید تا مردانگی خود را نشان دهد

3 - بحث درمورد احساسات شوهر

در مواردی ذهن شوهر به دلیل سرخوردگی و مشاهده رفتار است که به یک هیولا تبدیل می شود با همسر خود در این مورد صحبت کنید


4 - تمام وقت خودرا به او اختصاص دهید

اگر وقت اضافی داشته باشید آنرا با شوهرتان بگذرانید. برنامه ریزی تعطیلات آخر هفته؛خرید هدیه برای شوهر بدون مناسبت به د لیل موففیت


5 - شوهرتان را حقیر نکنید

بدترین چیز حسادت همسر بخاطر موفقیت شما ست که باید آن را به نوعی تسکین دهید

منبع : hidoctor.com

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :