مشاجره کودکان - خانواده آکا
مشاجره در کودکان علل,مثبت,مثبت,تمام,جدید,دست,مثل,انسان

خانواده - رواننشناسی حسادت - مشاجره کودکان

 مشاجره در کودکان علل مختلفی دارد...

اکثر خواهر و برادرها درجات مختلفی از حسادت یا رقابت را تجربه می کنند که همین باعث به وجود آمدن مشاجره بین آنان می شود اما فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که بر شدت و تعداد دفعات مشاجرات مؤثر هستند.
● برآورده ساختن نیازها
نیازها، اضطراب ها و دیدگاه کودکان در سنین مختلف دائماً در حال تغییر است. برای مثال، کودکان نوپا بطور طبیعی مراقب اسباب بازی ها و وسایل خود بوده و آنها را در اختیار کسی قرار نمی دهند، حال اگر خواهر یا برادر بزرگتر او اسباب بازی او را بردارد مشاجره آغاز خواهد شد. کودکان در سنین مدرسه با مفهوم برابری و انصاف آشنا می شوند، از این رو با مشاهده رفتار متفاوت والدین با کودکان کوچکتر، این رفتار را درک نمی کنند. در سنین نوجوانی، نوجوان در پی یافتن استقلال است و کمتر خود را درگیر مسئولیت های خانه و نگهداری از کودک کوچکتر می کنند. این تغییر دیدگاه ها در کودک بر میزان و نحوه مشاجره کودکان با هم تأثیر گذار است.

منبع:روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :