چند نکته برای دوست داشتن
دوست داشتنی,دوست داشتن چیست,دوست داشتن یک طرفه,دوست داشتنت,دوست داشتن خود,دوست داشتنی ترین جملات,دوست داشتن,دوست داشتن یعنی,دوست داشتن واقعی,دوست داشتن تو,روانش

چند نکته برای دوست داشتن

▪ اول : دوست داشتن زیادی ... حسودی میاره .... حسودی زیادی مشکل بوجود میاره ... مشکلات زیادی امراض زیاد تری بوجود میآورد پس سعی کن هرکی رو به اندازه دوست داشته باشی نه بیشتر

▪ دوم:‌ اگر کسی رو آنقدر دوست داشتی که مجبور شدی بندازیش توی قفس ... واسش بهترین قفس رو تهیه کن . نه کمترینش رو
▪ سوم: اگر کسی خیلی دوستت دارد و هر کاری کردی بد دید ... و دیدش بجای خوب به بدی کشیده شد فقط برایش دلیل قانع کننده نیار برایش عشقت رو بیار تا با عشقت به یقیین برسه
▪ مراقب افکارت باش آنها به گفتار تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب گفتارت باش آنها به کردار تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب کردارت باش آنها به عادات تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب عاداتت باش آنها به شخصیت تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب شخصیتت باش آن سرنوشتت خواهد شد.

ویرایش و تلخیص:آکاایران

▪ دوم:‌ اگر کسی رو آنقدر دوست داشتی که مجبور شدی بندازیش توی قفس ... واسش بهترین قفس رو تهیه کن . نه کمترینش رو
▪ سوم: اگر کسی خیلی دوستت دارد و هر کاری کردی بد دید ... و دیدش بجای خوب به بدی کشیده شد فقط برایش دلیل قانع کننده نیار برایش عشقت رو بیار تا با عشقت به یقیین برسه
▪ مراقب افکارت باش آنها به گفتار تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب گفتارت باش آنها به کردار تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب کردارت باش آنها به عادات تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب عاداتت باش آنها به شخصیت تبدیل می‌شوند.
▪ مراقب شخصیتت باش آن سرنوشتت خواهد شد.

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :