نشانه‌های یک رابطه نا سالم
رابطه های نا سالم,رابطه سالم و ناسالم,رابطه نا سالم,روانشناسی حسادت

نشانه‌های یک رابطه نا سالم

نشانه‌های یک رابطه نا سالم در یک رابـطـه نـاسـالـم، یـکی از دو نـفر معتقدند که رابطه را باید تحت کنترل خود داشته باشد.

شما می‌توانید با یافتن نشانه‌های ذیل در فرد مقابل مـتوجـه آن شوید که دچار یک رابطه ناسالم هستید یا خیر و در صورتی که متوجه وجود این علائم در زندگیتان شدید بلافاصله با مراجعه به یک مشاور در صدد اصلاح آن برآیید.
▪ حسادت می‌ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده‌تان را قطع می‌کند.
▪ معمولا جای شما پاسخ دیگران را داده و یا تصمیم می‌گیرد.
▪ امر و نهی می‌کند.
▪ قول می‌دهد اما به آنها عمل نمی‌کند.
▪ نصیحت می‌کند اما خودش به آنها عمل نمی‌کند.
▪ به شما از روی ریاکاری، ترحم و مهربانی می‌کند.
▪ شما را در یک موقعیت «همیشه بازنده» قرار می‌دهد.
▪ انتقام‌جو، پرخاشگر و کینه‌جو بوده، رفتار باج‌خواهانه و تهدیدآمیزی دارد.
▪ دائما در صدد تغییردادن شما بوده و در صـورتی که تمایلی به تغییر نداشته باشیـد، به شما حمله‌ور می‌شود اما در مقابل، خود تمایلی به تغییر ندارد.
▪ با شما بدرفتاری جسمانی و کلامی می‌کند.
▪ در پذیرفتن اشتباهات خود ناتوان است.
▪ از دادن پاسخ طفره رفته و یا غیرمستقیم و کنایه‌آمیز پاسخ می‌دهد.
▪ شما را مکررا تحقیر کرده و بازی می‌دهد.
▪ از دستیابی شما به ضروریات و نـیـازهـایـتـان مـمـانـعـت می‌ورزد (مـانند پول و یا تفریحات).

روزنامه تهران امروز
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی