شیطون این کارمیکنه مراقب باشیم
شیطان پرستی در ایران ، شیطان پرستی در تهران ، شیطان پرستان ایرانی ، شیطان پرستی تتلو ، شیطان پرستی چیست را در آکاایران بخوانید

شیطون این کارمیکنه مراقب باشیم

به روایت افسانه ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد . او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت.

Image result for ‫شیطان‬‎

 این وسایل شامل خودپرستی ،شهوت ،نفرت ،خشم، آز،حسادت، قدرت طلبی و دیگر شرارت ها بود. ولی در میان آنها یکی که بسیار کهنه و مستعل به نظر می رسید ،بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد .
کسی از او پرسید این وسیله چیست؟) شیطان پاسخ داد: ( این نومیدی و افسردگی ست .
آن مرد با حیرت گفت: چرا اینقدر گران است؟ شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد :چون موثرترین وسیله من است. هرگاه سایر ابزارم بی اثر می شوند ، فقط با این وسیله می توانم در قلب انسانها رخنه کنم و کارم را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی،دلسردی واندوه وادارم، میتوانم با او هر آنچه میخواهم بکنم. من این وسیله را در مورد تمامی انسانها به کار برده ام ، به همین دلیل اینقدر کهنه است.
راست گفته اند که شیطان دو ترفند اساسی دارد که یکی از آنها نومید کردن ماست.
به این طریق دست کم مدتی نمی توانیم برای دیگران خدمتی انجام دهیم و مفید باشیم.
ترفند شیطانی دیگر تردید افکندن در وجود ماست ، تا ریشه ایمانمان که مارا به خدا متصل میکند،گسسته شود.
پس مراقب باشیم که فریب این دوترفند را نخوریم ...!

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :