خشونت با زنان، خشونت با زنان در ایران - خانواده آکا
خشونت با زنان,خشونت علیه زنان,خشونت با زنان در دنیا,مبارزه با خشونت علیه زنان,خشونت با زنان در افغانستان,خشونت با زن,علل خشونت با زنان,خشونت با زنان در ایران,را

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد خشونت علیه زنان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: خشونت با زنان دارای سابقه تاریخی و فرهنگی است و وجود آن در دوره ها و جوامع مختلف مشخص شده است. هرچند که در ابتدا نگاه متوجه خشونت خانوادگی با زنان بود، بر اثر فعالیت گروه های مختلف مشخص شد که خشونت با زنان فقط به خانواده منحصر نمی شود و در جامعه و نهادها و سازمان های آن نیز وجود دارد.

خشونت با زنان,مبارزه با خشونت علیه زنان,خشونت با زنان در ایران

خشونت با زنان

به نقل از آکاایران: سازمان ملل خشونت را چنین تعریف کرده است: ...< اصطلا ح خشونت علیه زنان به معنی هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلا ف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به اینگونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در ملا ‡ عام روی دهد و خواه در زندگی خصوصی( >قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳)...

1) زمینه ها و عوامل موثر بر خشونت:

1-1) زمینه های قانونی خشونت:
از دید قانون در خانواده مردان دارای نظارت و قیمومیت بر زنان بوده و ریاست خانواده برعهده آنان است، حقوقی که مردان در رابطه با همسر خود دارند، بسیار بیشتر از زنان بوده و بسیاری از محدودیت ها را برای زنان به وجود می آورد. قوانینی که به مرد اجازه کار همسر، اجازه سفر همسر و اجازه تحصیل همسر را می دهد و همچنین عهده داربودن مسائل اقتصادی خانواده و دادن نفقه به زن جملگی مردان را در خانواده دارای موقعیتی برتر از زنان می سازد. نبود امکانات قانونی برای زنان جهت جدایی در هنگام وجود خشونت، وابستگی زنان به شوهر خشن در خانواده از لحاظ مادی، نبود قوانین خاص در مورد خشونت های خانگی و نبود حمایت برای قربانیان خشونت همه از موارد مساله ساز در مورد خشونت هستند.

1-2) زمینه های فرهنگی خشونت:
نگرش های فرهنگی خانواده های ایرانی براساس تحمل و تبعیت زنان و فرزندان از درخواست های شوهر - پدر شکل گرفته است و خشونت های روزمره و محدود به عنوان تربیت در نظر گرفته می شود. در نتیجه در بسیاری از اوقات فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندارد.

1-3) کمبود حمایت و پشتیبانی اجتماعی:
تاکنون نه از طریق قانون و نه از روش های دیگر هیچ نوع حمایتی از زنان و کودکان تحت خشونت خانوادگی صورت نگرفته است. بدین ترتیب زنانی که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و روانی تحت پوشش هیچگونه حمایتی نیستند، باید رفتار خشن مرد را تحمل کرده و حتی از شکایت علیه او خودداری کنند، زیرا در صورت شکایت و مجرم نشان دادن مرد همیشه احتمال تشدید خشونت ها وجوددارد. تاکنون با جرائم مربوط به خشونت خانگی مانند جرائم عمومی برخورد شده و هیچ نوع کمک مددکاری، مشاوره ای و یا انواع دیگر حمایت جهت نظارت بر رفتار افراد در درون خانواده دیده نشده است.با توجه به عوامل فوق به دلیل تایید قانونی، به دلیل نگرش موجود در جامعه و به جهت نبود هر نوع حمایتی در ایران خشونت علیه زنان چه در خانه یا محیط کار یا خیابان هنوز وجود داشته و تغییری در آن به چشم نمی خورد.

2) خشونت علیه زنان در ایران:
یکی از مشکلا ت عمده ای که در ایران در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد، کمبود اطلا عات و آمار در این حوزه می باشد. تا چند سال قبل پدیده خشونت علیه زنان اصلا مورد توجه نبود. در مورد پدیده هایی مانند روسپیگری سکوتی حاکم بود که از هر نوع بحث درباره آن جلوگیری می کرد. امروزه مفاهیم فوق وارد گفتار علمی و افکار عمومی شده است، اما هنوز در زمینه آمار و اطلا عات کمبودهای فراوان وجود دارد.مردان در خانواده ایرانی به عنوان نان آور و رئیس و سرپرست خانواده در نظر گرفته می شوند و دارای حقوقی به مراتب بیشتر از همسران و فرزندان خود هستند. در سطح جامعه نیز مردان از زنان حضور و فعالیت بیشتری دارند. حضور دختران و زنان جوان هرچند که در متروپل تهران اجتناب ناپذیر است، اما در بسیاری از شهرهای درجه دو و سه اصولا تحرک دختران و زنان در خیابان و پارک با نگرش منفی نگریسته می شود و نظارت شدیدی از جانب خانواده و همسایگان بر روی تحرک آنان وجود دارد. در اماکن شغلی نیز مردان در موقعیتی برتر از زنان قرار دارند، در نتیجه می توان سه سطح خشونت علیه زنان را در خانواده، در اماکن عمومی و مراکز اشتغال مورد بررسی قرار داد.

2-1) موقعیت زنان در خانواده:
خانواده در ایران دارای اهمیت بسیار زیادی است. در نظرسنجی ها ۹۲ درصد زنان و ۹۵ درصد مردان اهمیت خانواده را در زندگی بسیار زیاد می دانند. این در حالی است که در خانه با انواع خشونت علیه زنان مواجهیم. از خشونت های <ساده> جسمی، مانند هل دادن، سیلی زدن، کشیدن مو و نظایر آن تا انواع شدید خشونت که باعث مراجعه به درمانگاه و بیمارستان به علت شکستگی و یا خونریزی می شود تا خشونت روانی یعنی تحقیر و فحاشی به زن و اقوام او، تهدید به صدمه زدن، تهمت های نابجازدن و سوءظن شدید داشتن و سایر موارد خشونت روانی. همچنین با سایر خشونت ها مانند خشونت اقتصادی (در مضیقه مالی قراردادن همسر)، خشونت اجتماعی (در انزوا و حبس قراردادن) و همچنین با انواع خشونت های جنسی و تجاوزات جنسی (به معنای برقراری رابطه بدون تمایل زن) روبرو هستیم، اما به علت آنکه بسیاری از مفاهیم خشونت برای زنان آشنا نیست و به دلیل تربیت گذشته، تکیه آنها تنها بر خشونت های شدید جسمی است.در جامعه تصورات غالبی از ویژگی های مردانه وجود دارد که در آن پرخاشگری و رفتارهای خشن مردان (با حفظ شروطی) مقبول است و در خانواده که ریاست آن با مرد است، خشونت با حق تربیت مرد بر زن و فرزندان یکسان در نظر گرفته می شود. تمکین به درخواست همسر حتی اگر در جهت محدودکردن آزادی های فردی و اجتماعی زن باشد، مورد تایید جامعه است.
همین امر بر طبق سنت ها در اماکن عمومی نیز وجود دارد. از آنجا که مکان طبیعی زندگی زنان در خانه است، بودن آنان در خیابان بخصوص در ساعاتی از روز یا در اماکنی خاص چندان پسندیده نیست و به عنوان رفتار نابهنجار زنانه تلقی می گردد. در نتیجه گناه خشونتی که در این مواقع بر آنان وارد می شود، به رفتار آن نسبت داده می شود.در بسیاری از خرده فرهنگ های قومی گناه قربانی تجاوز بیشتر از مجرم است. او نماد آبروی بر باد رفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی امکان زندگی برای سایر اعضای خانواده وجود دارد.علل تحمل خشونت خانوادگی توسط زنان، ترجیح شرایط موجود زندگی نسبت، به شرایط بعد از طلا ق یا جدایی است. زنان در خانواده و زیر سرپرستی مرد باقی می مانند تا از لحاظ اقتصادی تامین بوده، از تحقیر اجتماعی ناشی از طلا ق به دور بمانند و از فرزندان خود جدا نشوند.زنان در خانواده های خشن در مخاطره ابتلا به بیماری های روانی، صدمات فیزیکی و جراحات، سقط جنین، از دست دادن اعتماد به نفس و نظایر آن قرار دارند و از این رو باید به نیازهای زنان تحت خشونت خانوادگی به شکل حمایت و پشتیبانی اجتماعی توجهی خاص مبذول داشت.

2-2) موقعیت زنان در خیابان و محیط کار:
در خیابان و مکان های عمومی زنان مجبور به رعایت برخی از قوانین نانوشته اند. برگشت به خانه قبل از تاریکی هوا، حرکت در معیت یک همراه مرد، دوری جستن از نقاط تاریک و کم رفت و آ مد از جمله موارد فوق است.
دختران و زنان در خیابان با انواع متلک های مردان روبهرویند: از ستایش ظاهر و زیبایی تا بیان کلمات مستهجن، نگاه کردن شهوانی، لمس بدن در تاکسی یا مینی بوس، عریان نمایی بدن در کوچه ها و اماکن خلوت و نمایش آن به زنان و دختران، بوق زدن برای زنانی که در خیابان در انتظار وسیله نقلیه عمومی اند، ویراژدادن در خیابان ها و بزرگراه ها برای دختران جوان راننده، ربودن دخترانی که با وسیله نقلیه عمومی در سطح شهر در حرکت هستند، تجاوز به آنان یا قتل آنان و همچنین قتل زنانی که به چشم مردان در خیابان تن فروشی می کنند، از جمله این موارد است.
در این مورد باید به دو بار قربانی بودن روسپی توجه داشت؛ که یک بار قربانی فحشا در جامعه ای می شوند که مردان آن نیاز خود را با رابطه جنسی از طریق زنان روسپی برآورده می کنند و تن به کالا یی قابل فروش بدل می شود و بار دیگر به عنوان قربانی قضاوت مردانی که نه به دنبال مجازات متقاضی کالا ، بلکه به دنبال مجازات عرضه کننده کالا یند.
در محیط کار نیز نداشتن اعتماد به نفس، موقعیت پایین در سلسله مراتب اداری، ارتباط نداشتن با شبکه های قدرت که معمولا مردانه هستند، باعث بی قدرتی زنان در برابر مزاحمت در محیط کار می شود. مزاحمت در محیط کار معمولا با قول پاداشی مادی پس از برقراری رابطه یا مخاطره اخراج و تنزل شغلی همراه است.
نکته مهم این است که به دلیل موقعیت پایین زنان در سازمان ها، تظاهر شدید به اخلا ق گرایی در محیط های کار و همچنین وابستگی اقتصادی زنان به درآمدهای خود و خجالت از بیان نوع اتفاقات، شانس شکایت و دادرسی بسیار ناچیز است. اگر روش مواجهه زنان با مزاحمت در خیابان تغییر مسیر، امتناع از حرکت در ساعات خلوت و شبانه و مکان های دورافتاده است، در محیط کار نیز به ناگزیر می کوشند از همکاران مرد دوری جسته، از مجاورت با آنها و تنهاماندن در اتاق خلوت امتناع ورزند.

2-3) امکانات قانونی و اجتماعی در دسترس زنان:
در برخی از قوانین ایران مانند قانون خانواده و مجازات اسلا می تفاوت های مشخص میان زن و مرد مشاهده می شود. این تفاوت ها براساس قبول نابرابری طبیعی میان زن و مرد شکل گرفته است.
در خانواده حقوق پدران بر فرزندان و همچنین همسر خود قابل مقایسه با حقوق مادر و زن نیست. ریاست خانواده به مرد قدرتی نابرابر با همسر می دهد. قدرتی که به او اجازه نظارت بر رفتار همسر، تردد او، انتخاب شغل، حق طلا ق بدون قید و شرط، حضانت و ولا یت بر فرزندان و حقوق دیگری را می دهد. زنان در اثر ازدواج برخی از حقوقی را که در صورت تجرد دارا بودند، از دست می دهند و نظارت بر رفتار خود را به همسر منتقل می کنند، بدون آنکه حقی مشابه شوهر را کسب کنند.
در اثر ازدواج، مرد موظف به پرداخت نفقه (خرج زن) و زن موظف به تمکین (برقراری روابط جنسی با مرد) است بدین ترتیب حق نظارت بر روابط جنسی، چگونگی برقراری رابطه و زمان آن به شوهر داده شده و زن اختیار بر جسم خود را از دست می دهد. عدم تمکین، یک علت مهم درخواست طلا ق از جانب مرد است و در صورت عدم تمکین، مرد موظف به پرداخت نفقه نیست.
از لحاظ اقتصادی نیز باتوجه به درصد ناچیز زنان شاغل و درآمد پایین آنان و بدون دستمزدبودن فعالیت های بازتولیدی خانگی، دسترسی و نظارت زنان بر منابع اقتصادی خانواده ناچیز بوده و اهرم های اقتصادی در اختیار مردان است. برهم زدن این شرایط که به معنای ایجاد موقعیت های برابر برای زنان در جامعه و خانواده می باشد، نه فقط محتاج تغییرات قانونی است، بلکه در عین حال باید به راه های حمایت خاص از زنان و کودکان و دگرگونی های فرهنگی در جامعه نیز توجه داشت.

ویرایش وتلخیص: بخش خانواده آکاایران

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان,اعلامیه حذف خشونت علیه زنان,خشونت علیه زنان افغانستان,خشونت علیه زنان در اروپا,خشونت علیه زنان شعر,خشونت علیه زنان در ترکیه,خشونت علیه زنان در قران,خشونت علیه زنان مهرانگیز
خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
خشونت علیه زنان در قران,خشونت علیه زنان مهرانگیز کار,خشونت علیه زنان در ترکیه,خشونت علیه زنان شعر,خشونت علیه زنان چیست,خشونت علیه زنان افغانستان,خشونت علیه زنان در ایران,خشونت علیه زنان,خشونت علیه زنا
واکاوی دلایل خشونت روحی زنان علیه مردان

واکاوی دلایل خشونت روحی زنان علیه مردان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
زنان جهان گرامی,بحث خشونت زنان علیه مردان ازجمله,حقوق زنان یادآوری,جهان امروز دغدغه اصلی جوامع بشری,حقوق زنان در زیر,مطرح نشده در جامعه,مردم بیشتر شبیه,آمار نسبتا بالایی برخوردار
فراگیرترین مصداق نقض حقوق بشر خشونت علیه زنان

فراگیرترین مصداق نقض حقوق بشر خشونت علیه زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق,نقض حقوق بشر در کردستان,نقض حقوق بشر در قرآن,نقض حقوق بشر در افغانستان,نقض حقوق بشر در آمریکا,نقض حقوق بشر,نقض حقوق بشر در غرب,نقض حقوق بشر در ایران,نقض حقوق بشر در
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
خشونت علیه زنان افغانستان,خشونت علیه زنان در ترکیه,خشونت علیه زنان چیست,خشونت علیه زنان شعر,خشونت علیه زنان در رسانه ها,خشونت علیه زنان,خشونت علیه زنان در افغانستان,خشونت علیه زنان در ایران,خشونت علیه
پژوهش درباره خشونت علیه زنان

پژوهش درباره خشونت علیه زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
عنوان خشونت علیه زنان به بررسی علل خشونت علیه زنان و راه های مقابله,مقاله خشونت علیه زنان را پدیده ای جهانی,زمان و مکان می تواند به صورت های متفاوتی ظاهر,بنابر ویژگی های فرهنگی اجتماعی,پژوهشگران طی
4 شکل خشونت علیه زنان

4 شکل خشونت علیه زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
4 شکل خشونت علیه زنان خشونت,زنان
ارقام تکان دهنده در مورد خشونت زنان - خانواده آکا

ارقام تکان دهنده در مورد خشونت زنان - خانواده آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
خشونت علیه زنان مهرانگیز کار,خشونت علیه زنان چیست,خشونت علیه زنان شعر,خشونت علیه زنان در افغانستان,خشونت زنانه,خشونت زنان علیه مردان,خشونت زنان,خشونت علیه زنان افغانستان,خشونت علیه زنان در ایران,خشونت
علت خشونت نسبت به زنان

علت خشونت نسبت به زنان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
عوامل مختلفی از جمله علل فرهنگی – اجتماعی خانوادگی و فردی – شخصیتی در بروز این پدیده دخیل می‌باشند,زمینه,تحقیقات,عوامل مختلفی از جمله علل فرهنگی – اجتماعی,عوامل مختلفی از جمله علل فرهنگی – اجتماعی خ
زنان درخانه و خشونت در برابر آنها

زنان درخانه و خشونت در برابر آنها

زمان مطالعه : 1 دقیقه
خشونت علیه زنان,خشونت خانگی,خشونت خانگی علیه کودکان,خشونت خانگی چیست,خشونت خانگی در افغانستان,خشونت خانگی علیه زنان,خشونت خانگی علیه مردان,خشونت خانگی در ایران,خشونت خانگی+مقاله,خشونت خانگی pdf,خشونت
خشونت علیه زنان افغان قبل از ازدواج

خشونت علیه زنان افغان قبل از ازدواج

زمان مطالعه : 1 دقیقه
زنان افغان پشت فرمان ، زنان افغانی در ایران ، زنان افغان در زندان ، زنان افغان در ایران ، زنان افغان و تجارت را در آکاایران بخوانید
زنان وتحمل خشونت همسران

زنان وتحمل خشونت همسران

زمان مطالعه : 1 دقیقه
زنان وتحمل خشونت همسران,خشونت همسران,خشونت خانوادگی چیست؟,خشونت خانوادگی و سلامت روان,خشونت خانوادگی افغانستان,خشونت خانوادگی علیه زنان,مقالات خشونت خانوادگی,خشونت خانوادگی بر افت تحصیلی,خشونت خانوادگ
صفحه 1 از 1
منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :