آکاایران به نقل از مدآنلاین : جواهرات به خودی خود درخشندگی خیرهکنندهای دارند. وقتی طرح گل روی جواهر مینشیند این درخشندگی چنان زیاد میشود که چشم را میزند. جواهراتی که میبینید از زمره جواهرات دسته اخیر هستند که برند معتبر بوچلاتی ایتالیا طراحی و تولید کرده است. با دیدن این جواهرات خیرهکننده انگار به باغی قدم گذاشتهاید و درخشندگی آفتاب را میبینید. این درخشندگی روی سنجاق سینهها بیشتر است و در انگشترها تلالو نور خوشید برآب رودخانه و آب چشمه است. این انگشترها و سنجاق سینههای  زیبای بوچلاتی را ببینید.

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,مد و زیبایی 2015، تازه های دنیای مد 1394، مد و فشن، مدلینگ، مد سال

منبع : modeonline.ir

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :