آکاایران: انتخاب کت ودامن برای زنان درشت اندام

کت و دامن هایی را انتخاب کنید که بتواند در قسمت کمر کمربند داشته باشد

 

• کتی انتخاب کنید که شانه های پهنی داشته باشد و به سمت کمر باریک شود.

 

• دامن هایی را انتخاب کنید که ران های شما را کوچکتر و مناسب نشان بدهد. اگر رانهای بزرگ و پهنی دارید، دامن خطی ای شکل برای شما مناسب است.

 

• کت و دامن هایی را انتخاب کنید که بتواند در قسمت کمر کمربند داشته باشد، تا اندام شما را بهتر و ظریفتر نشان دهد. کت های کمردار مدلی نوین و جالب هستند.

 

• اگر پاهای زیبایی دارید، دامن های تا روی زانو بپوشید.

 

• از پوشیدن کت دامن های باد کرده و حجیم خودداری کنید. زنی که اضافه وزن دارد، با پوشیدن چنین لباس هایی اغلب بزرگ تر و چاقتر به نظر می رسد.

در عوض لباس هایی بپوشید که قسمتهای مثبت شما را برجسته و مشخص می کند.

 

• از پوشیدن کت و شلوارهایی که جیب های بغل از رو دارد، خودداری کنید.

.

منبع : mihantaz.com