آکاایران: با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

آکاایران:  

آشنایی با قوانینی برای لباس پوشیدن

 

 

قوانینی که باید در لباس پوشیدن رعایت کنید

سبک لباس پوشیدن ما در تصوری که دیگران از ما در ذهن خود می سازند نقش بسیار مهمی دارد به خصوص وقتی برای نخستین بار قراره با کسی دیدار داشته باشیم. در این بخش از سایت میهن تازقوانینی در لباس پوشیدن هست که به شما کمکخواهد کرد. همیشه ظاهری پسندیده داشته باشید.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

دکمه میانی کت یا ژاکت همیشه باید بسته باشد

 بیشتر از ۲ دکمه از یقه بلوزتان را باز نگذارید.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

بیشتر از ۲ دکمه از یقه بلوزتان را باز نگذارید

 گوشواره، دستبند و گردنبند ست استفاده کنید. بیشتر از ۲ قطعه جواهرات، زیبایی چندانی به ظاهر شما نمی دهد.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

بیشتر از ۲ قطعه جواهرات، زیبایی چندانی به ظاهر شما نمی دهد

 سر کراوات باید روی کمربند بیفتد.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

سر کراوات باید روی کمربند بیفتد

 لباس یا باید کوتاه باشد یا یقه باز. هر دو با هم هیچ زیبایی ندارد.

 اگر کت نمی پوشید نیازی به بستن کراوات ندارید.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

اگر کت نمی پوشید نیازی به بستن کراوات ندارید

 اگر لباس را زیر شلوار می پوشید بستن کمربند الزامی است.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

اگر لباس را زیر شلوار می پوشید بستن کمربند الزامی است

 با شلوار جین لباس نیم تنه نپوشید.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

لباس نیم تنه را با شلوار جین نپوشید

 کمربند باید هم رنگ کفش تان باشد.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

لباس نیم تنه را با شلوار جین نپوشید

 تمام اتیکت های روی لباس را جدا کنید.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

اتیکت های روی لباس را جدا کنید

 اگر لباس های طرح دار می پوشید طرح ها هم رنگ باشند.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

برای پوشش لباس های طرح دار، طرح ها باید هم رنگ باشند

جوراب باید به قدری بلند باشد که هنگام نشستن برهنگی پا مشخص نشود.

با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!با قوانینی برای لباس پوشیدن بیشتر آشنا شوید!

جوراب های بلند بپوشید که هنگام نشستن برهنگی پا مشخص نشود

.

منبع : mihantaz.com