30 اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران
شکایت و محکوم نکنید. 2) صادق باشید. 3) در دیگران انگیزه ایجاد کنید. 4) ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید. 5) همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو ب... ،

نفوذ در دیگران خواست تقریبا همگی ماست و هرکداممان روش های خاص و متفاوت از یکدیگر برای نفوذ و جلب توجه در دیگران را یاد گرفته ایم. اما این یاد گرفتن های ما بدون نقص و کامل نیستند. ما از طریق یادگیری های بیشتر می توانیم تاثیر بیشتر و سودمند تری را در دیگران به وجود بیاوریم.

کتاب آیین دوست یابی دقیقا چه میگوید؟؟!! | دوستان خوب

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است:

۱) انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.

۲) دوستانه صحبت کنید.

۳) در دیگران انگیزه ایجاد کنید.

۴) ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید.

۵) همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.

۶) به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.

۷) شنونده خوبی باشید. دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.

۸)براساس علایق دیگران صحبت کنید.

۹) طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

۱۰) بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران

۱۱) به «نظر» دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید «اشتباه می کنید«

۱۲) اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

۱۳)صادق باشید.

۱۴) طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان «بله» بگوید.

۱۵) اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران | 30راه برای نفوذ در دیگران | ثروت آنلاین

۱۶) اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

۱۷) صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

۱۸) با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

۱۹) با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

۲۰) عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران

۲۱) خود را با علائم غیرکلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.

۲۲) صادقانه از دیگران تعریف کنید.

۲۳) اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.

۲۴) قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

۲۵) به جای دستور صریح، سؤال کنید.

۲۶) در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.

چگونه در دانشگاه دوست پیدا کنیم؟ روش های دوست یابی در دانشگاه - ریموژ

۲۷) هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.

۲۸) مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

۲۹) بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

۳۰) اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.

نفوذ کلام یعنی قدرتی که دیگران را با حرف زدن کنترل کنید .

کاری کنید که کلامتان برای دیگران ارزش بالایی داشته باشد تا آنرا بپذیرد و اجرا کنند.

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :