اشک بی منت مادر
اشک های بی منت مادر بودو منی که هنوز من نشده بوداز دست مرگ اشک های مادرم چنان چینی نازکی بر زمین افتادندو شکستندحالا من مانده امو اشک های بی مادر ...عابدین پاپ

آکاایران: اشک بی منت مادر

آکاایران: پربیننده ترین هـا

اشک های بی منت مادر بود

و منی که هنوز من نشده بود

از دست مرگ اشک های مادرم

چنان چینی نازکی بر زمین افتادند

و شکستند

حالا من مانده ام

و اشک های بی مادر ...

عابدین پاپی


منبع: پرسیار
.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :