نکاتی برای تربیت فرزند
باغبان عاقل برای اینکه محصولی سالم داشته باشد ، می بایست ریشه و درخت را آفت کشی کند و به تبع آن میوه ها یعنی فرزندان نیز سالم می شوند  

آکاایران: نکاتی برای تربیت فرزند

آکاایران: نکاتی برای تربیت فرزند

باغبان عاقل برای اینکه محصولی سالم داشته باشد ، می بایست ریشه و درخت را آفت کشی کند و به تبع آن میوه ها ( یعنی فرزندان) نیز سالم می شوند.

پس این درخت خانواده که پیوندی بین همسران است باید ابتدا سالم باشد. هم تک تک همسران و هم رابطه همسران باید درست باشد تا فرزندان بالنده ای داشته باشیم.

اگر شما هنوز ازدواج نکرده اید باز هم مشکل تربیت فرزندان به شما بر می گردد. چون از هم اکنون باید در تغییر صفات خود اقدام نمائید تا در آینده با خانواده سالم به تربیت فرزند خود اقدام نمائید.

اگر تشکیل خانواده داده اید به جای غرغر کردن به بچه ها یا نق زدن به همسرتان(در خصوص عملکرد فرزندتان)، شروع به تغییر خود کنید.

    آیا با طعنه با فرزندتان حرف می زنید یا او را مسخره می کنید!؟

    آیا از کودک خود توقع دارید همیشه 20 باشد!؟

    آیا به بچه اتان می گویید که فقط وقتی او را دوست دارید، که کارهای خوب انجام دهد!؟

    آیا شما با فرزندتان ، پشت سر همسرتان صحبت می کنید!؟

    آیا به فرزندتان بر چسب «بچه شلوغ»،«فرزند بی نظم»،«بچه تنبل»،«بچه ترسو» ، یا … زده اید!؟

    آیا همیشه (افراطی) مراقب و مراقب کودکتان هستید تا همه کارهایش فاقد خطا انجام شود!؟

    آیا همیشه به پرسش فرزندتان، سریع جواب می دهید تا مبادا او از فکرش استفاده کند!؟

    آیا برای رشد و پیشرفت فرزندتان ، بچه های مردم را به عنوان الگو به او پیشنهاد می دهید!؟

.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :