روانشناسی رنگها
روانشناسی رنگها در نقاشی کودکان ، روانشناسی رنگها به زبان انگلیسی ، روانشناسی رنگها در طراحی سایت ، روانشناسی رنگها در تبلیغات ، روانشناسی رنگها در معماری را در

روانشناسی رنگها


سفید
نمایانگر صداقت، پاکیزگی، صمیمیت، ملایمت و معاصر بودن است. سفید بهترین رنگ برای بک گراندهای وب است. در تجارت سفید رنگ خستگی گیر و انرژی بخش است.
سیاه
اشاره دارد به ظرافت، قدرت، دلیری، شهامت، فریبندگی، شیطان، مهارت. مشکی برای رنگ متن روی یک پس زمینه روشن ایده آل است. این نکته را نیز موردنظر داشته باشید که رنگ سیاه به عنوان رنگ پس زمینه چشم را خسته می کند.
قرمز
نمایانگر توانایی، هیجان، احساسات شدید، سرعت، خطر و تهاجم است. این رنگ از بیننده توجه به خود را طلب می کند...

Related image

 در تجارت به معنی وام و بدهی است. این رنگ شدیدترین رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسریع می کند.
آبی
القاکننده امنیت، اعتماد، مسئولیت پذیری، سرما، ایمان، وفاداری، وابستگی و جاه و جلال است. آبی دومین رنگ عوام پسند و در تجارت به معنای ضمانت مالی است.
سبز
نشانگر تندرستی، فراوانی، حاصل خیزی، آزادی، شفا و بهبودی، طبیعت، پیشرفت، حسادت و خونسردی است. این رنگ در چشم ها راحت تر از همه رنگ ها دیده می شود و در تجارت بیانگر مقام و ثروت است.
قهوه ای
دارای خاصیت تاثیرگذاری، متانت، توانگری مالی و یاری کنندگی است. قهوه ای رنگ کره خاکی ماست و در طبیعت بسیار فراوان است.
خاکستری
نشانگر صمیمیت زیاد، اعتبار، نفوذ و عملی بودن است و در تجارت به معنای سنت گرایی است. صورتی نمایانگر ملایمت، شیرینی، ظرافت و زنانگی، خوب بودن، بی ناهی و پرورش کودک است.
بنفش
نشانگر وقار، معنویت، شاهانه بودن، عیش و نعمت، دارایی، اعتبار و نفوذ، سوگواری و مهارت است. بنفش طرفداری از سبک های هنرمندانه و در تجارت به معنای بزرگ نشان دادن است.
نارنجی
نمایانگر سرزندگی و شوخ طبعی، لذت و خوشگذرانی، تعادل گرمایی، تشویق کردن، چالاکی و نیرو، تحمل و بلندهمتی است.
زرد
القا کننده نور خورشید، گرمی، خوشی، نامردی، ترسویی و حسادت است. زرد باعث افزایش تمرکز شده، سوختو ساز را زیاد می کند و سخت ترین رنگ برای چشم هاست، در تجارت درخواست از نوع روشنفکرانه است و برای تاکید نیز خوب است.
طلایی
نشانگر گران بودن و پرستیژ است.
نقره ای
نشانگر سرما، علمی بودن و اعتبار و پرستیژ است. با این توصیفات، هنگامی که می خواهید نوع رنگ بندی صفحات مختلف وب سایت تان را مشخص کنید، ابتدا به فضایی که می خواهید در وب سایت خود ایجاد کنید و نوع مخاطبانی که قرار است از وب سایت شما بازدید کنند، فکر کنید و با درنظر گرفتن تاثیر روانی هر رنگ و احساسی که در ضمیر ناخودآگاه بیننده ایجاد می کند، خط مشی طراح را برای ایجاد فضای موردنظر، توام با آرامش و اطمینان بازدیدکننده وب سایت، مشخص کنید.
ویرایش و تلخیص: آکاایران
                                                                            
                        

 در تجارت به معنی وام و بدهی است. این رنگ شدیدترین رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسریع می کند.
آبی
القاکننده امنیت، اعتماد، مسئولیت پذیری، سرما، ایمان، وفاداری، وابستگی و جاه و جلال است. آبی دومین رنگ عوام پسند و در تجارت به معنای ضمانت مالی است.
سبز
نشانگر تندرستی، فراوانی، حاصل خیزی، آزادی، شفا و بهبودی، طبیعت، پیشرفت، حسادت و خونسردی است. این رنگ در چشم ها راحت تر از همه رنگ ها دیده می شود و در تجارت بیانگر مقام و ثروت است.
قهوه ای
دارای خاصیت تاثیرگذاری، متانت، توانگری مالی و یاری کنندگی است. قهوه ای رنگ کره خاکی ماست و در طبیعت بسیار فراوان است.
خاکستری
نشانگر صمیمیت زیاد، اعتبار، نفوذ و عملی بودن است و در تجارت به معنای سنت گرایی است. صورتی نمایانگر ملایمت، شیرینی، ظرافت و زنانگی، خوب بودن، بی ناهی و پرورش کودک است.
بنفش
نشانگر وقار، معنویت، شاهانه بودن، عیش و نعمت، دارایی، اعتبار و نفوذ، سوگواری و مهارت است. بنفش طرفداری از سبک های هنرمندانه و در تجارت به معنای بزرگ نشان دادن است.
نارنجی
نمایانگر سرزندگی و شوخ طبعی، لذت و خوشگذرانی، تعادل گرمایی، تشویق کردن، چالاکی و نیرو، تحمل و بلندهمتی است.
زرد
القا کننده نور خورشید، گرمی، خوشی، نامردی، ترسویی و حسادت است. زرد باعث افزایش تمرکز شده، سوختو ساز را زیاد می کند و سخت ترین رنگ برای چشم هاست، در تجارت درخواست از نوع روشنفکرانه است و برای تاکید نیز خوب است.
طلایی
نشانگر گران بودن و پرستیژ است.
نقره ای
نشانگر سرما، علمی بودن و اعتبار و پرستیژ است. با این توصیفات، هنگامی که می خواهید نوع رنگ بندی صفحات مختلف وب سایت تان را مشخص کنید، ابتدا به فضایی که می خواهید در وب سایت خود ایجاد کنید و نوع مخاطبانی که قرار است از وب سایت شما بازدید کنند، فکر کنید و با درنظر گرفتن تاثیر روانی هر رنگ و احساسی که در ضمیر ناخودآگاه بیننده ایجاد می کند، خط مشی طراح را برای ایجاد فضای موردنظر، توام با آرامش و اطمینان بازدیدکننده وب سایت، مشخص کنید.
ویرایش و تلخیص: آکاایران
                                                                            
                        

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :