کاریکاتور:محرم شدن نا محرم ها در بالکن!!!
فردی عفیف و با حیا محسوب می شود که خود را ملزم به رعایت مصادیق حیا در تمام عرصه ها بداند و در مکان های مانند حیاط ، بالکن خانه و پاسیو، پشت بام، روبه روی پنجره

آکاایران: کاریکاتور:محرم شدن نا محرم ها در بالکن!!!

 

آکاایران: عفاف در همه ی سطوح زندگی انسان جاری است و دایره ی عفت در زندگی بشر به وسعت دایره ی زندگی فردی، اجتماعی و کلیه ی تعاملات فکری و رفتاری انسان است. چنانچه عفاف در امور اجتماعی شامل عفاف در لباس، نگاه، گفتار، مقام، مال، خندیدن، زینت، کار و… عفاف در خانه و خانواده شامل عفاف در حسن معاشرت زوجین (که لذت شهوت جنسی ایشان را بر مدار کرامت انسان قرار می دهد)، حفظ حریم ها، تربیت فرزند عفیف، رعایت حقوق متقابل و… عفاف در سطح فردی شامل خلوت، نیت، تفکرو… می شود.

بنابراین فردی عفیف و با حیا محسوب می شود که خود را ملزم به رعایت مصادیق حیا در تمام عرصه ها بداند و در مکان هایی مانند حیاط ، بالکن خانه و پاسیو، پشت بام، روبه روی پنجره باز، راهرو آپارتمان و… که احتمال حضور نامحرم و دیده شدنش وجود دارد از پوششی استفاده کند که معمولا در فضای عمومی جامعه با آن حضور می یابد و این مکان ها را حریم خصوصی خود به معنای آزادی در پوشش نداند چرا که فلسفه داشتن حجاب، پوشیده بودن از دید نامحرم است؛ چه این فضا، محیط عمومی باشد که در معرض دید همگان است و چه محیط کوچکی که احتمال دیده شدن توسط حتی یک نفر از پشت شیشه وجود دارد.

 

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی