دعای بهلول ( جالب و آموزنده )
  فردی چند گردو به بهلول داد و گفت بشکن و بخور و برای من دعا کن بهلول گردوها را شکست ولی دعا نکرد   آن مرد گفت گردوها را می دعای بهلول ( جالب و آ

آکاایران: دعای بهلول ( جالب و آموزنده )

آکاایران:  

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: بشکن و بخور و برای من دعا کن. بهلول گردوها را شکست ولی دعا نکرد.

 

آن مرد گفت: گردوها را می خوری نوش جان، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم!

 

بهلول گفت: مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای خدا خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است.

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :