تکنیک ایجاد همبستگی و احساس مسئولیت بین کارمندان شرکت
ارمندانی که ارتباط خود با شرکت را به صورت ضمیر «ما» تعبیر میکنند، تعاملات بهتری نسبت به آن دسته از کارمندانی دارند که خود را جدا از شرکت
آکاایران: ارمندانی که ارتباط خود با شرکت را به صورت ضمیر «ما» تعبیر میکنند، تعاملات بهتری نسبت به آن دسته از کارمندانی دارند که خود را جدا از شرکت

چطور میشود کارمندان را دلباخته سازمان کرد؟

ارتباط نیاز اساسی نوع انسان است. در طبقه بندی معروف نیازهای مازلو، این نیاز بعد از برآورده شدن نیازهای حیاتی- آب و غذا و مسکن- ذکر میشود. بر اساس نتایج تستهای خودشناسی که توسط روبرت ریش، وزیر کار سابق آمریکا، بر روی کارمندان شرکتهای مختلف انجام گرفت، مشخص شد کارمندانی که ارتباط خود با شرکت را به صورت ضمیر «ما» تعبیر میکنند، تعاملات بهتری نسبت به آن دسته از کارمندانی دارند که خود را جدا از شرکت میدانند و دیگر اعضا را با ضمیر «آنها» خطاب میکنند.

آکاایران: تکنیک ایجاد همبستگی و احساس مسئولیت بین کارمندان شرکت

وقتی کارمندان راضی باشند، شرایط را با چنین جملهای بیان میکنند: «ما به طور موفقیت آمیزی برنامه جدید را طراحی کردیم» یا «ما تیم خوبی داریم بنابراین کارها منظم انجام میشود». اما وقتی کارمندان ناراضی باشند، خودشان را از ارتباطات حذف میکنند: «آنها خوب پول نمیدهند!» ریش به این نتیجه رسید که کارکنانی که تعاملات بهتری دارند، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به شرکت میکنند. این دسته از افراد راضی ترند و در کارهایشان به نحوی موثرتر خدمات رسانی میکنند. منظور از ارتباط این است که کارمند خود را جزء مهمی از اعضای شرکت بداند، و درواقع خود را عضو جامعه بزرگتری بداند که چیزی فراتر از یک همکاری شغلی است. چنین احساسی بیشتر در قالب ارزشها، ماموریت و فرهنگ شرکت میگنجد. این احساس درست شبیه این است که کارمندان خود را نه در حد همکار که بیشتر شبیه برادر بدانند.

در سال 2014 مطالعه ای بین 363 هزار کارمند در 52 شرکت بین المللی در اندازه ها و گونه های مختلف انجام شد. محققان از کارمندان پرسیده بودند که به این جمله چه امتیازی میدهند: «باعث افتخار من است که به دیگران بگویم کارمند این شرکت هستم.» نزدیک به سه چهارم از شرکت کنندگان، یعنی 78 درصدشان، به این ارزیابی امتیاز بالا دادند. جالب اینجاست که در بعضی از شرکتها، بیش از درصد از کارکنان به بودن در شرکت افتخار میکردند! در این موارد، کارمندان نه تنها با شرکت ارتباط خوبی برقرار کرده بودند، بلکه تعاملات مناسبی با دیگر کارمندان داشتند. وقتی کارمندان ارتباط محکم و عمیقی با شرکت برقرار میکنند، تمایل بیشتری دارند تا برای هم وقت و انرژی بگذارند.

,موفقیت , پیشرفت در کسب و کار , بزرگان دنیا
تکنیک ایجاد همبستگی و احساس مسئولیت بین کارمندان شرکت

در واقع ارتباطات، چیزی فراتر از رابطه تک تک افراد تیم است. شکل گیری ارتباطات مثبت بین اعضای تیم یک شبه اتفاق نمیافتد بلکه برای اینکه ارتباطات عمیق و محکمی اتفاق بیفتد، تازه واردها باید از مراحل گوناگونی عبور کنند: تناسب: منظور از تناسب، شبیه شدن به فرهنگ و محیط سازمان است. چیزهایی مثل انطباق با محیط فیزیکی کار، تناسب شغلی و تناسب و هماهنگی با کل سازمان.

احساس تعلق: بعد از اینکه تناسب با سازمان رخ داد، کارمندان آرام آرام به این نتیجه میرسند که خود را به سازمان متعلق بدانند. در این مرحله کارمند ارزشهای سازمان را ارزش خود میداند و از کار و انگیزش و پاداشها لذت میبرد.

ادغام: هر زمان فرد خود را متعلق به سازمان دانست، بخشی جدایی ناپذیر از سازمان محسوب میشود. در این مرحله نه تنها کارمند به سازمان مرتبط است بلکه سازمان هم بخشی از وجود کارمند به حساب میآید.

,موفقیت , پیشرفت در کسب و کار , بزرگان دنیا
تکنیک ایجاد همبستگی و احساس مسئولیت بین کارمندان شرکت

اگر فرد خود را متناسب و متعلق به سازمان بداند، ممکن است روزی به این نتیجه برسد که همکارانش او را میپذیرند، و سازمان برای او و کارش ارزش قائل است، و این دقیقا همان روزی است که تفکر «آنها» به «ما» تغییر میکند. و این همان ارتباط است، شاه کلید حیاتی تعاملات کارمندان

تشکیل گروه، داروی مشکلات بین کارمندی!

از ره های کاهش تضاد و تنش بین کارمندان، تشکیل و رشد روابط قوی تر بین این افراد است. اعضای یک گروه دارای مشترکاتی مانند هدف مشترک، تجربه مشترک و همچنین اغلب محیط کار مشترک هستند. این موارد اشتراک باعث ایجاد پیوندی قوی تر میشود. بنابراین از هر وسیله ای برای ایجاد تجارب و اهداف مشترک بین کارمندان و اعضای گروه خود دریغ نکنید. یک راه مناسب برای ایجاد و گسترش رابطه بین کارمندان، فراهم کردن موقعیتی مناسب برای آنها جهت تعامل در دو سطح حرفهای و شخصی است. اغلب یکی از تمرینهای موفق در ایجاد تیم برگزاری جلساتی است که به شناخت بهتر کارمندان از خود و همکارانشان میپردازد. شناخت بهتر افراد از یکدیگر میتواند دیدگاه آنان را نسبت به هم تصحیح کند. حضور در اینگونه کلاسها علاوه بر نزدیکتر کردن افراد به یکدیگر، وجوه اشتراک میان آنها را نیز برایشان روشن میکند. ضمنا مراقب درخواستهای کارمندان برای مرخصی های گروهی و تفریحی باشید. برنامه ریزی برای یک پیک نیک گروهی به صمیمی تر شدن افراد کمک میکند و یا باعث شکل گیری همکاری کوچکی در زمینه غیر کاری شود.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :