آکاایران: انسان همیشه به دنبال ساده کردن کارها و پیداکردن راه های میانبر است. این مورد حتی در باب روانشناسی هم صادق است و مثلاانسان همیشه به دنبال راه های ساده ای برای شناختن روحیات و رفتار انسان های دیگر از روی ماه تولد و سال تولد و مسایل مشابه است.

گروه خونی

افرادی که گروه خونی آنها AB است (فارغ از مراقبت وبی نیاز از توجه )

اجتماعی، سخت گیر نیستند،غمخوار ودلسوز،دیپلماتیک،اهل گشت وگذار،خلاق،غیر قابل پیش بینی،هنرمند،انعطاف پذیر،ترشرو ودرخود! بی نهایت حساس زود رنج و عصبیند و همیشه تحت تاثیرند بی ثبات به نظر میرسند گاهی با حرارت و پرشورند و گاه 180 درجه تغییر میکنند روحیه انعطاف دارند و سرشار از ذوقند از بذل و بخشش لذت میبرند و از کمک به دیگران کوتاهی نمیکنند آنها سخنوران خوبی هستند. مخلوطی از تضادها،خجالتی در مقابل بعضی ها ، بی باک وگستاخ با بعضی دیگر، برونگراودرونگرا،گاهی غیر قابل پیش بینی است وگاهی ظاهرا بسیار آرام وخونسردبه نظر می رسند.قدرت خلاقه زیادی دارند،توانا در پیدا کردن مشکلات ودور زدن آنها،علاقه مند به محیط شهری،به آسانی خسته می شوند.به نظر می رسد که هر کاری که انجام می دهند از روی اجبار است. هرگزکاری را برای قدردانی انجام نمی دهند.اسرار آمیز بنظر می رسند.در مشاغلی همچون پزشکی پرستاری مددکاری و وکالت موفقند.

حدود4%مردم گروه خونی AB+ و1%گروه خونی AB- دارند 


افرادی که گروه خونی آنها O است (تیپ گرم)

آکاایران: خوش بین خوش فکر و سرزبان دارند می توانند با هر گونه تغییر مطابقت شوند گلیم خود را از آب می کشند با اراده و صمیمی اند بر اعصابشان مسلطند دلشان می خواهد خوب زندگی کنند دنبال پول نیستند و مسئولند. بی پروا،با اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعی،با انرژی،برونگرا،رک وصریح،واقع گرا،نمایشی،عمومی،مثبت،مستقل،ریسک پذیر،نا فرمان،بی اعتبار،لجوج وخودمحور. به آسانی دوست می شوندوبا جریانات همراه شده وبه فرصت ها چنگ می زنند.برای شروع یک پروژه یا شکاریک ایده ونظر صریح هستند.درفعالیت های سازمان یافته خوب عمل می کنند.دربعضی موارد چندان دقیق نیستندواحساسات زیاد و قوی از خود نشان می دهند.ممکن است به سرعت مخالفت عمیق خود را با یک نظر بیان کننداما معمولا این مخالفت پایدار نیست.

حدود38%مردم جهان دارای گروه خونی O+ و 6%دارای گروه خونی O- هستند. 


افرادیکه گروه خونی آنها B است (فعال)

بشاش وخوشرو،خوش بین،فعال،حساس،مهربان،فراموش کار،آشفته،درهم وسازمان نیافته،پرسروصدا،خودپسندوخودبین،پرانرژی وجدی در راه رسیدن به هدف،معمولا جزوبهترین افراد تیم می شوندوافراد تکرویی هستند.اغلب کارها رابا روشهای خودشان انجام می دهندوخود کفا هستند.شخصیتهای ماجراجوودلیر،علاقه مند به داشتن یک راه مشخص ومخصوص،موجوداتی اجتماعی وعلاقه مند به مهمان داری هستند.علاقه به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند. موفقیت ویژه ای دارند انسانهایی رک گو بی پرده و با اراده و جسوری هستند. صریح و جدی حرف میزنند و راحت عمل می کنند از حیث درونی کاملند و تحت تاثیر قرار نمی گیرند نقابی از خشونت دارند افرادی سخاوتمند بلند نظر خودرو پرکار پر شور و فعالند. نگرانی و کم حوصلگی خصوصیتی است که گاهی گریبانگیرآنها می شود دوستان زیادی ندارند و دیر می جوشند در زمینه کار مثبت و جاه طلبند کنار آمدن با آنها آسان نیست.

حدود 9% از مردم جهان دارای گروه خونی B+ و25%هم دارای گروه خونی B- هستند.


افرادیکه گروه خونی آنها A است (تیپ سرد)

مطیع وآرام،دقیق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگراوکمی دستپاچه.حتی در مواقع آشوب و غضب آرام وخون سرد هستند.نسبت به نظرات عمومی حساس اند. افرادی هستند که در طول زندگی تغییرات زیادی در اخلاق خود دارند زمانی پر تلاش مبتکر و پرهوشند و زمانی بی حوصله و بی تفاوت. معمولا کمرو و تاثیر پذیرند و در مقابل افراد جدید خوب عمل نمی کنند زیاد به کسی اعتماد ندارند و دیر دوست میشوند از دورویی و تظاهر متنفرند ریسک نمی کنند بدون مطالعه و تحقیق دست به عمل نمیزنند. در مشاغل حساسی همچون مدیرکلی بانکداری و ... موفقند. اغلب درون گرا هستند دربرخورد با دیگران خجالتی وکمرو هستند یا حتی مریض به نظر می رسند کمی بدبین هستند.برای روابط ارزش قائل بوده ونسبت به دیگران وفادارند.نسبت به تغییرات تردید دارند.دوست داران طبیعت وگریزان از جمعیت وشلوغی هستند.

حدود 34%از مردم دارای گروه خونی A+و6%دارای گروه خونیA-هستند. 

روانشناسی گروه خونی,روانشناسی گروه خونی o+,روانشناسی گروه خونی ab+

روانشناسی گروه خونی

گردآوری: بخش خانواده آکاایران