زندگی زیباست مثل گل
زندگی زیباست اگر,زندگی زیباست فیلم,زندگی زیباست شعر,زندگی زیباست وقتی,زندگی زیباست ای زیبا پسند,زندگی زیباست چشمی باز کن,زندگی زیباست به انگلیسی,زندگی زیباست زی
Image result for ‫زندگی زیباست‬‎

اکاایران: آدمهای زیبا و دوست داشتنی، بصورت تصادفی بوجود نمی آیند؛

زیباترین و دوست داشتنی ترین انسانهایی که می شناسیم، آنهایی هستند که با شکست آشنا شده اند. آنهایی که رنج را تجربه کرده اند.

آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده اند. آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار، دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده اند. 

این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می فهمند. آنرا به شکل متفاوتی تحسین می کنند و نیز به شکل متفاوتی حس می کنند.

Image result for ‫زندگی زیباست‬‎

خوبه یاد بگیریم که:

خراب کردن یه نفر توی جمع "جوک" نیست اسمش "کمبوده"...

بر آنچه گذشت، آنچه شکست، آنچه نشد، و آنچه ریخت... حسرت نخور

هر کار یا حرفی که در آخرش بگی "شوخی کردم" شوخی نیست ؛حمله به شخصیت اون فرد هست بازی با احساسات مردم و سرکار گذاشتنشون "زرنگی" نیست 

اسمش "بی وجدانیه"

Image result for ‫زندگی زیباست‬‎

موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند

در زندگی اگر تلخی نبود، شیرینی معنایی نداشت.

دخالت در زندگی دیگران "کنجکاوی" نیست "فضولیه"

تندگویی و قضاوت در مورد دیگران "انتقاد" نیست ،"توهینه"

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد “استعدادهایش” نیست ، “انتخابهایش” است 

برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن؛  عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم 

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی‌فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن!

Image result for ‫زندگی زیباست‬‎

ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ 

۱ - ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

۲ - ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ . .

۴ - ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

۵ - ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ .

۶ - ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ 

۷ - ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ .

۸ - ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

۹ - ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ .

۱۰-باور اینکه برای تغییر دیر است

۱۱-باور اینکه مشکلات ما غیر قابل حل شدن هستند

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :