رفتار والدین پـایه گذار شخصیت دانش آموز
همراه با محبت فرزندان خود در موقعیت های مختلف آزادی ، همراه با محبت فرزندان خود در موقعیت های مختلف ، همراه با محبت فرزندان ، فعال اجتماعی و مستقل ، فعال اجتم

چگونگی و نحوه تربیت کودکان 7 ساله
 
بعضی از والدین هستند که همراه با محبت فرزندان خود در موقعیت های مختلف آزادی می دهند.والدین با محبت و آزاد گذرانده، فرزندانشان غالباً فعال، اجتماعی و مستقل هستند...

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - آزمون هشت - هدایت شغلی ...

نسبت به دیگران محبت داشته و خصومتی نسبت به خود و اطرافیان نشان نمی دهند. گاهی احتمالاً کمی پرخاشگر و جاه طلب می شوند. (به ویژه در منزل)، ولی در واقع این حالات در نتیجه احساس ایمنی وعدم وجود پاسخ های نامطلوب از سوی والدین است و نشانه عصبانیت و ناکامی دایمی یا درونی نمی باشد. اگر چه این دانش آموزان ظاهراً شلوغ و پرتحرک هستند، ولی جنبه های قوی شخصیت آنها مانند اعتماد به نفس، دوستی، احساس استقلال و تمایل به تسلط بر محیط، نقاط ضعف آنها را پوشش می دهد.
والدین با محبت و محدود کننده، فرزندانشان معمولاً در روابط خود با همسالان،قدرت طلبی ندارند. متکی بودن و خصومت از خصوصیات برجسته این دانش آموزان می باشد. محدودیت در سنین ۶ تا ۱۰ سالگی موجب ایجاد حالت اتکایی و رفتار پرخاشگرانه شدید نسبت به مادر می شود.
خوشبختانه اگر محبت والدین به میزان کافی باشد، حالات عصبی و رفتارهای غیرعادی در فرزندان به وجود نمی آید، ولی محدودیت والدین سبب می شود که فرزند دارای اتکا، فرمانبرداری ادب بیشتر باشد و حالت پرخاشگری و تمایل برای رقابت نداشته باشد و به طور کلی، استقلال فردی کمتری از خود نشان دهد.
متأسفانه والدینی هم وجود دارند که فرزندان خود را ازمحبت سیراب نمی کنند و یک رابطه خصمانه با آنها برقرار می سازند. بعضی از این والدین همراه با رابطه خصمانه، محدودیت نیز برای فرزندان خود قائل می شوند و بالعکس بعضی دیگر علاوه بر رابطه خصمانه آنها را آزاد می گذارند.
درمورد اول که هم رابطه خصمانه و هم محدودیت وجود دارد، والدین حالات عصبی شدیدی در فرزندان به وجود می آورند، اجازه بروز این حالات به بیرون را نمی دهند. در نتیجه این حالات عصبی متوجه درون شخص می شود. بیشتر این فرزندان در بزرگسالی تمایلات خود آزاری و خودکشی پیدا می کنند و در روابط اجتماعی، خجول و گوشه گیر بوده و توانایی اعتماد به نفس را در رفتار با دیگران از دست می دهند.
درمورد دوم که رابطه خصمانه، بدون محدودیت وجود دارد فرزندان آزادانه خشم و پرخاشگری خود را بیرون می ریزند و در رابطه خود با اجتماع، خشم و نفرتی که والدین در وجود آنها نهاده اند، خارج می سازند و موجب آزار و اذیت دیگران می شوند. تحقیقات نشان می دهد اکثریت فرزندان بزهکار، از این نوع می باشند. 
منبع:روزنامه کیهان
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :