خلقت پیچیده مردان - خانواده آکا
رفتار نکنید,رفتار,عشق,بحث,خیره,رابطه,رابطه با مردان از دیدگاه,گذشته

خانواده - روانشناسی خانواده - خلقت پیچیده مردان

 نظری بر رابطه با مردان از دیدگاه زنان:

اگر با او خوب رفتار کنید او به شما خواهد گفت که اسیر عشق او شده اید!

اگر خوب رفتار نکنید او به شما خواهد گفت که مغرور و متکبر هستید!

اگر با او بحث کنید او شما را لجوج و خیره سر خواهد خواند...

اگر ارام باشید(بحث نکنید)او شما را خنگ خواهد خواند!

اگر از او با هوشتر باشید او خود را میبازد!

اما اگر او از شما باهوشتر باشد او بطورقطع شخص بزرگی است!

اگر او را دوست نداشته باشید برای به دست اوردن شما تلاش خواهد کرد!

اگر عاشق او باشید او تلاش خواهد کرد از دست شما فرار کند!

اگر با او در مورد مشکلا تتان صحبت کنید او به شما خواهد گفت این حرفها ازار دهنده است!

اگر در باره مسائل خود با او صحبت نکنید او به شما خواهد گفت که به او اعتماد ندارید!

اگر قرار خود را با او لغو کنید شما غیر قابل اعتماد خواهید شد!

اما اگر او اینکار را بکند حتما با مشکل بزرگی مواجه شده است!

اگر شما سیگار بکشید دختر خیلی بدی هستید.

اما اگر او سیگار بکشداو یک اقا (مرد بزرگ) خواهد بود!!

اگر شما امتحاناتتان را خوب بدهید شما شانس داشته اید!

واگر نتایج امتحانات او خوب باشد به خاطر هوش سرشار واستعداد بالا ی اوست!

اگر او را ازار دهید سما شخص ظالم و بیرحمی هستید!

اما اگر او شما را ازار بدهد شما ادم خیلی حساسی هستید!!
ویرایش وتلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :