زندگی از نوع مثبت
ما معمولا عادت داریم که بیشتر به شکست ها و نکات منفی که در زندگی مان اتفاق می افتد فکرکنیم و آن ها را در ذهن خود انباشته کنیم,

آکایران :ما معمولا عادت داریم که بیشتر به شکست ها و نکات منفی که در زندگی مان اتفاق می افتد فکرکنیم و آن ها را در ذهن خود انباشته کنیم. اگرچه فکر کردن به مشکلات و شکست ها ما را به سمت راه حل ها رهنمون می کند، اما در کل منجر به منفی اندیشی و نارضایتی ما از خودمان می شود.

آکاایران: زندگی از نوع مثبت

 بنابراین باید بین اندیشیدن به مشکلات و مثبت ماندن تعادل ایجاد کنیم و سعی نماییم در عین حال که به چالش ها و شکست هایمان فکر می کنیم، نگذاریم که این چالش ها انگیزه و کارایی ما را از بین ببرند. بایستی در همه حال، افکار منفی مان را تبدیل به افکاری کنیم که برای ما مفید باشند.اندیشه مثبت مانند

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :