اختلال نقص توجه در نوجوانی چیست و چگونه ایجاد میشود؟
اختلال نقص توجه در نوجوانی چیست و چگونه ایجاد میشود؟:به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ تحقیقات اخیر نشان داده است، بیش از پنجاه درصد از کودکان مبتلا به

آکاایران: اختلال نقص توجه در نوجوانی چیست و چگونه ایجاد میشود؟

آکاایران: به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ تحقیقات اخیر نشان داده است، بیش از پنجاه درصد از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالیِ همراه با نقص توجه، در نوجوانی و حتی بزرگسالی نیز این علائم را دارند. آشنایی با برخی ویژگی های شایع در این نوجوانان، ما را در درک و برخورد بهتر با آن ها یاری می رساند. در این مقاله سعی در معرفی این ویژگی ها داریم.

حوزهٔ پژوهش درباره نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالیِ همراه با نقص توجه، حوزهٔ نسبتاً جدیدی است؛ بنابراین در این زمینه در مقایسه با کودکان مبتلا به این اختلال، اطلاعات کم تری داریم. برخی از ویژگی های نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه عبارت اند از: مشکلات توجه، تکانش گری، نوسانات خلق، بی نظمی، بی طاقتی و تحمل اندک در برابر استرس. بسیاری از این ویژگی ها شبیه خصوصیاتی است که در کودکان مشاهده می شود؛ اما در نوجوانان خود را به صورتی متفاوت نشان می دهند.

علائم بی توجهی، تکانش گری و بیش فعالی به طور جدی در زندگی یک نوجوان تداخل و ایجاد مشکل می کند. در واقع این اختلال با همهٔ جنبه های زندگی یک نوجوان در ارتباط است. به نظر می رسد توجه به این مسئله ضروری باشد که در طی سال های نوجوانی، به علت تغییرات هورمونی، ممکن است علائم اختلال تشدید شود.

مشکلات توجه

برای نوجوانان مبتلا به این اختلال، همانند کودکان، انجام و اتمام وظایف و کارها دشوار است. آن ها نمی توانند بر موضوعی خاص تمرکز کنند. عموماً اگر موضوع برایشان خیلی جالب باشد یا برانگیخته شده باشند، می توانند تمرکز کنند.

غالباً گفته می شود که نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه به رهنمودها، داستان و غیره توجه نمی کنند. آن ها این کار را با اراده و خواست خود انجام نمی دهند؛ بلکه فقط نمی توانند روی آنچه شخص دیگر می گوید تمرکز کنند.

تکانش گری

نوجوانان دارای این اختلال، معمولاً فاقد تفکر کافی دست به عمل می زنند. گاهی این نوجوانان می گویند چنان خسته و آزرده اند که کار احمقانه ای انجام می دهند و بعد به پیامدهای آن فکر می کنند.

نوسان خلق

در نوجوانان مبتلا به اختلال، روحیات و احوالات به سرعت تغییر می کنند. این دسته از نوجوانان تمایل دارند نسبت به موقعیت ها، واکنشی تند، مثبت یا منفی، نشان دهند که الزاماً براساس چیزی نیست که آن ها بتوانند آن را دقیقاً بشناسند و بازگو کنند. در اکثر نمونه ها، نوسانات خلق کوتاه مدت هستند و حداکثر چندساعت ادامه می یابند.

بی نظمی و ناتوانی در انجام وظایف

نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، در نظم بخشیدن به وظایف کم اهمیت، مشکل دارند؛ طوری که به نظر می رسد، هرگز هیچ کاری انجام نمی شود. آن ها در تعیین اولویت ها چه در مدرسه و چه در خانه مشکل دارند. هرگز نمی دانند یک شیء را کجا گذاشتند.

بدخلقی و بی طاقتی

آنچه به عنوان اوقات تلخی نوجوان مطرح می شود، ممکن است در برخی از نوجوانان مبتلا به این اختلال، شدت بیشتری داشته باشد. این بدخلقی و بی طاقتی ممکن است در زندگی اجتماعی و تحصیلی موانعی ایجاد کند.

تحمل اندک در برابر استرس

به نظر می رسد این نوجوانان به سرعت در هم می شکنند و سراسیمه می شوند. گویا آن ها بسیار حساس اند و به راحتی، پریشان و آزرده می شوند؛ تا جایی که قادر به واکنش نشان دادن به یک واقعیت نیستند. جای تعجب نیست که با افزایش استرس و پیچیده شدن مشکل، ظرفیت آن ها هم کاهش می یابد.

.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :